top of page

Konzultace 

 

Příprava zakázky

- spolupráce při výběru pozemku

- zaměření stávajícího stavu

Architektonické studie
- studie staveb
- studie interiérů 
- vizualizace

Projektové dokumentace 

- dokumentace k územnímu řízení
- dokumentace ke stavebnímu řízení
- inženýrská činnost

Spolupráce při realizaci

bottom of page