top of page

REKONVERZE POŽÁRNÍ ZBROJNICE

NA VESNICKÉ MUZEUM V ŽELECHOVICÍCH

Objekt požární zbrojnice se nachází v cípu návsi obce Želechovice u Uničova v úzké blízkosti obecního úřadu. Zbrojnice byla založena v roce 1898. V době návrhu sloužily její prostory k uskladnění zahradního nábytku.

Hnacím motorem založení vesnického muzea v Želechovicích je starosta obce. Rozsáhlá sbírka artefaktů hanácké vesnice umístěna v nevyhovujících prostorách obecního úřadu se tak díky jeho úsilí přemístí do větších prostor zbrojnice.

V objektu vzniknou tři výstavní prostory a hygienické zázemí. V přízemí se nachází uzavřený výstavní prostor o velikosti 95 m2. Další výstavní prostor o ploše 64 m2 se rozprostírá od podlahy až ke hřebeni. A poslední výstavní prostor v podkroví má plochu 64 m2.

Jednotlivé místnosti v objektu jsou navzájem propojeny novými dveřmi a upraveným schodištěm. Podkrovní výstavní prostory navazují na nově vybudovaný dřevěný ochoz.

Výrazným architektonickým prvkem jsou dřevěná vrata, která poskytnou vnitřnímu prostoru denní světlo.

bottom of page