top of page

NÁVRH FASÁDY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 

VE FRÝDKU - MÍSTKU

Zadáním je návrh reprezentativní fasády s malými nároky na údržbu.     
Jedná se o třípodlažní administrativní budovu. Hmota domu je lapidárně jednoduchá, tvoří ji kvádr a sedlová střecha, která je nad celým půdorysem neměnná. Stabilitu pravidelného rastru stejně velkých oken narušují venkovní žaluzie, které se díky provozu uvnitř budovy v průběhu dne posouvají a vytvářejí tak proměnlivou hravou fasádu.  Dalším oživujícím prvkem jsou přiznané kastlíky na žaluzie ve tmavém odstínu, které ze světlé fasády graficky vystupují. Většinu plochy fasády tvoří světlá hladká omítka a plochy mezi okny a při vstupu do budovy jsou dekorovány rýhovanou omítkou v podobném odstínu jako žaluzie. Dřevěná okna jsou původní. Návrh fasády navazuje na původní studii rekonstrukce stavby, zastřešená rampa vedoucí ke vstupu a pobytové schody před stupem do budovy jsou zachovány. 


Druhá varianta fasády byla více odvážná a šitá na míru. Jako inspirace zde sloužily, kromě názvu společnosti, také jehličnaté stromy, které rostou hned vedle stavby. Siluety stromů se propisují na fasádu - živé stromy a stromy na fasádě tak vytváří jeden celek. Obraz stromů je zobrazen pomocí malých otvorů v plechových panelech. Čím je otvor větší, tím je odstín tmavší a díky tomu lze na fasádu převést jakoukoli fotografii. Tato varianta nebyla využita, motiv lesa je pro případné jiné budoucí využití budovy příliš svazující. 
Velmi odolný, nápaditý a na údržbu nenáročný perforovaný plech tak čeká na jinou možnost uplatnění.

bottom of page