top of page

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU V OSTRAVĚ

Studie uvádí příklad, jak postupovat při revitalizacii bytových domů, aby se v co největší míře zachoval jejich původní funkcionalistický charakter.


Jedná se o 22 domů sdružených celkem do 11 dvojdomů. Tyto objekty byly před více než 70 lety součásti vybudování tzv. Vzorného sídliště u Bělského lesa, čímž se mělo dokázat, že lze vytvořit moderní, zdravé a přívětivé bydlení i poblíž hutních gigantů. Vyzvaní architekti Jiří Štursa, Otakar Slabý, Anna Friedlová a Jaroslav Turek vypracovali společný návrh sídliště. Samotné domy navrhla architektka Anna Friedlová v pozdně funkcionalistickém stylu. Výstavba začala v roce 1948, roku 1950 bylo sídliště přejmenováno na Stalingrad a následně byly stavební práce zastaveny. Pokračovalo se pak podle změněného projektu (ve stylu sorela – socialistického realismu) avšak s dodržením původní urbanistické struktury, tj. rozvržení ulic, náměstí, umístění škol atd. Před léty se také uvažovalo o prohlášení těchto domů jako památkově chráněné, ale záměr se neuskutečnil. Jednotliví vlastníci bytu si pak začali provádět úpravy částí domu dle svého rozhodnutí.

bottom of page