top of page

VÝSTAVA DIPLOMOVÝCH PRACÍ -

DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE

V říjnu 2011 jsem zrealizovala výstavu diplomových prací zabývajících se územím Dolní oblasti Vítkovic. Výstava se konala přímo v areálu DOV.

Moje diplomová práce se zabývala přeměnou brownfieldu DOV na sportovní a relaxační aktivity. 

Revitalizace opuštěného území vytvoří nabídku volnočasových aktivit a přispěje tak vytvoření multifunkčního areálu pro návštěvníky DOV. Nově navržená funkce zahrnuje sportovně relaxační centrum

s wellness programem, hotel s restaurací

a sportovní hřiště.

Projekt využívá přítomné zdroje energie. Balneologická voda odčerpávaná z jámy Jeremenko je využita ve wellness programu, horkovod vedoucí z funkčního průmyslového areálu zajišťuje vytápění, voda z čističky odpadních vod naplňuje vodní nádrž.

Plynulého napojení DOV na řeku Ostravici 

je dosaženo návrhem pěší promenádní osy. Osa zároveň tvoří segment informačního okruhu " Ostravské KOLOnády", která spojuje DOV s centrem Ostravy.

bottom of page